>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی   
سال:1399 - دوره:24 - شماره:73


  tick  ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل - صفحه:47-66

  tick  ارزیابی اثرتغییر اقلیم بر بارش در مناطق فاقد آمار مشاهداتی با استفاده از بسته نرم‌افزاری Cct مطالعه موردی: حوضه دریان - صفحه:305-323

  tick  ارزیابی و تحلیل شاخص‌های شهر خلاق در کلانشهرها: مطالعه موردی منطقه 1 کلانشهر تبریز - صفحه:181-198

  tick  بازآفرینی پایدار سکونتگاه‌های فرودست شهری با رهیافت نوین آینده‌نگاری مطالعه موردی: سکونتگاه‌های فرودست شهری سنندج - صفحه:67-93

  tick  بررسی الگوی رشد شهرهای پیرامون کلان‌شهر تهران با تاکید بر سیاست‌های دولت بر زمین شهری؛ نمونه موردی: شهر دماوند - صفحه:95-120

  tick  بررسی رابطه تراکم جمعیت و پایداری اجتماعی نمونه مورد مطالعه: شهر ارومیه - صفحه:219-235

  tick  برنامه‌ریزی راهبردی توسعه یکپارچه حمل‌و‌نقل منطقه‌ای (مطالعه موردی استان کرمان) - صفحه:277-303

  tick  تاثیر فاکتورهای زیست پذیری شهری بروضع موجود با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری باروش حداقل مربعات جزئی (مطالعه موردی: مناطق دهگانه کلانشهر تبریز) - صفحه:23-46

  tick  تحلیل فضایی شاخص‌های گردشگری و توسعة شهری با رویکرد شهر شاد (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) - صفحه:379-404

  tick  تحلیل مدل‌های تحلیل شبکه و منطق فازی برای تهیه نقشه پهنه بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش مطالعه موردی: (جاده سراب - نیر) - صفحه:1-22

  tick  تحلیلی بر توزیع فضایی میزان برخورداری مناطق شهر تبریز از شاخص‌های رشد هوشمند شهری - صفحه:157-180

  tick  طبقه بندی ژئومورفیکی آثار سیلاب‌ کاتاستروفیک رودخانه گادر - صفحه:405-430

  tick  محاسبه دمای سطح زمین و استخراج جزایر حرارتی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست8 و الگوریتم پنجره مجزا در شهر ارومیه - صفحه:325-348

  tick  مدل‌سازی زمانی-مکانی روند توسعه شهرها با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل Markov-Ca (مطالعه موردی: شهر پارس‌آباد مغان) - صفحه:349-377

  tick  مدل‌سازی مولفه‌های مورفومتری فروچاله های گچی (مطالعه موردی: دشت جابر، دشت مارون) - صفحه:237-256

  tick  مکانیابی سایتهای حیاتی و حساس در شهرستان بجنورد با رویکرد پدافند غیرعامل - صفحه:257-275

  tick  نقش بادهای 120 روزه سیستان در نوسانات رطوبت شرق و جنوب شرق ایران - صفحه:199-217

  tick  پایش زیست‌پذیری اجتماعی در مناطق فرسوده شهر با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی؛ بافت فرسودة بخش مرکزی شهر زنجان) - صفحه:121-155
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved