>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم روانشناختی   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:57


  tick  بررسی آموزش تقلید در بهبود توانایی ذهن خوانی در بین کودکان مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا - صفحه:113-126

  tick  بررسی اثربخشی «روش مرور خویشتن» بر افکار خودکشی و رنجش در نوجوانان دختر بزهکار - صفحه:6-19

  tick  بررسی رابطه ادراک والدگری، نخستین الگوهای سازش‌نایافته و هوش معنوی در دانش‌آموزان دختر دارای والدین عادی و طلاق گرفته - صفحه:44-58

  tick  تاثیر آموزش از راه دور بر آگاهی فراشناختی و درک مطلب دانشجویان - صفحه:127-154

  tick  رابطه خودمهارگری، اعتیاد به فناوری‌ها و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان عادی وکم‌توجه/فزون‌کنش - صفحه:79-97

  tick  مقایسه نگرانی از تصویر بدنی زنان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار: نقش میانجی‌گر شاخص توده بدنی در ارتباط بین حرمت خود و نگرانی از تصویر بدنی - صفحه:98-112

  tick  نقش تعدیل‌ کننده حالت اضطرابی، با دانش و بازخورد جنسی در رابطه بین وخامت اختلال‌های جنسی و مشکلات زناشویی - صفحه:20-43

  tick  پیش‌بینی رضایت از زندگی براساس الگوی ارتباطی خانواده با نقش میانجی‌گری انگیزش مذهبی - صفحه:59-78
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved