>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1392 - دوره:27 - شماره:3


  tick  اثر غلظت و زمان محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر ترکیدگی میوه انار (Punica Granatum L.) رقم ملس اصفهان - صفحه:310-317

  tick  اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola Tricolor) در شرایط گلخانه‌ای - صفحه:247-258

  tick  ارزیابی خسارت سرمای بهاره در تیپ‌های مختلف ارقام بادام و زردآلو - صفحه:301-309

  tick  ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (Platanus Sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (Gge Biplot) - صفحه:259-274

  tick  ارزیابی دوره پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه - صفحه:286-294

  tick  امکان‌سنجی استفاده از جذب اشعه ایکس به عنوان یک روش غیر مخرب برای تعیین برخی از شاخص های کیفی میوه انار - صفحه:335-341

  tick  بررسی اثر زمان برداشت بر برخی متغیرهای حسی ارقام بومی تابستانه سیب طی دوره نگهداری در انبار سرد - صفحه:275-285

  tick  بررسی اثرات دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه شنبلیله (Trigonella Foenum-Graecum L.) - صفحه:295-300

  tick  بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus Armeniaca L.) رقم لاسگردی - صفحه:326-334

  tick  بررسی واکنش های فیزیولوژیکی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون شیشه ای - صفحه:350-357

  tick  تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی‌اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه‌کپ) - صفحه:318-325

  tick  تاثیر کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و ژل آلویه ورا بر خصوصیات کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه انگور رقم قزل ازوم - صفحه:342-349

  tick  مطالعه تغییرات عملکرد برگ سبز و کیفیت چای سیاه در شیوه‌های متفاوت برداشت دستی - صفحه:227-234

  tick  مقایسه رشد، غلظت عناصر غذایی و میزان اسانس دو رقم ریحان (Ocimum Basilicum) بومی ایران در دو سیستم کشت هیدروپونیک و آکواپونیک - صفحه:235-246
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved