>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و ژل آلویه ورا بر خصوصیات کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه انگور رقم قزل ازوم  
   
نویسنده اصغری محمد رضا ,احدی لیلا
منبع علوم باغباني - 1392 - دوره : 27 - شماره : 3 - صفحه:342 -349
چکیده    امروزه، به دلیل تاثیر مضر مواد شیمیایی بر سلامت انسان و محیط زیست استفاده از این مواد در تکنولوژی نگهداری محصولات کشاورزی با محدودیت هایی روبرو است .از این رو یافتن مواد سالم برای استفاده در تکنولوژی پس از برداشت میوه ها و سبزی ها ضروری می باشد. در این پژوهش اثر اسید سالیسیلیک و ژل آلویه ورا بر ویژگی های کیفی و عمر نگهداری انگور رقم قرل ازوم بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 6 تکرار انجام شد میوه ها با اسید سالیسیلیک در غلظت های 0، 1 و 2 میلی مولار و ژل آلویه ورا در غلظت های 0، 25% و 33% ‘تیمار شدند و پس از 45روز نگهداری در دمای 5/0±0 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ?? تا ?? درصد مورد مطالعه قرار گرفت. صفاتی شامل ph، اسیدیته کل (ta)، فنول کل، فعالیت آنتی اکسیدانی کل و مقدار ویتامین ث و مواد جامد محلول(tss) ارزیابی شدند. اسید سالیسیلیک در غلظت 2 میلی مولار نسبت به سایر تیمار ها از افزایش ph و کاهش مواد جامد محلول جلوگیری کرد و باعث حفظ ph میوه گردید، همچنین تاثیر تیمارهای اسید سالیسیلیک 2 میلی مولار و ژل آلویه ورا 33% بر میزان tss و ta معنی دار بود و موجب حفظ بیشتر مواد جامد محلول شد و از کاهش اسیدهای قابل تیتراسیون و تجزیه آن به قندها جلوگیری کرد. در این مطالعه بالاترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی کل، فنول کل و مقدار ویتامین ث مربوط به اسید سالیسیلیک 2 میلی مولار و ژل آلویه ورا 33% و تیمار ترکیبی اسید سالیسیلیک 2 میلی مولار و ژل آلویه ورا 33% بود. کاربرد تیمارهای اسید سالیسیلیک و ژل آلویه ورا می تواند جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی در تکنولوژی پس از برداشت انگورهای رومیزی باشد.
کلیدواژه انگور ,ژل آلویه ورا ,اسید سالیسیلیک ,فنول کل ,آنتی اکسیدان کل
آدرس دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved