>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:6


  tick  اثر آموزش مهارت های زندگی بر فراوانی نشخوارهای فکری افسرده ساز در همسران جانبازان - صفحه:697-706

  tick  اثربخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی بیماران قلبی- عروقی - صفحه:757-766

  tick  اثربخشی معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرگ و امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان معده - صفحه:635-645

  tick  ارزیابی اثر انرژی فوتون تابشی و ضخامت هدف تنگستنی در بازدهی تولید فوتونوترون جهت درمان بیماران سرطانی - صفحه:677-684

  tick  بررسی نسبت ال آرژینین به دی متیل آرژینین نامتقارن در بیماران مرد میانسال مبتلا به پرفشار خونی و تاثیر تمرین ورزشی هوازی بر این متغیر - صفحه:745-756

  tick  بررسی ژن‌های بتالاکتامازی Bla-Ctxm-15 و Bla-Ampc (Fox) در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر اصفهان - صفحه:733-744

  tick  تاثیر اطلاعات حسی و سن بر انتقال فاز نسبی در الگوی هماهنگی دو دستی - صفحه:619-633

  tick  تاثیر ترانس - ‌سینامیک اسید بر شاخص‌های آپوپتوزی در سلول‌های سرطانی رده ی Mcf-7 - صفحه:663-676

  tick  تاثیر تمرین هوازی و مصرف گزنه بر پروفایل لیپیدی و قند خون ناشتا در زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دوم - صفحه:647-661

  tick  تاثیر فعالیت هوازی حاد به دنبال مصرف چهار نوع رژیم غذایی متفاوت بر سطح سرمی آیریزین در مردان دارای اضافه وزن - صفحه:707-716

  tick  مقایسه اندازه گیری شش ناحیه مختلف دور کمر در افراد بالغ شهر اهواز - صفحه:685-695

  tick  نقش واسطه‌ای شناخت ناکارآمد بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و وسواس فکری- عملی - صفحه:717-731
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved