>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:1


  tick  اثربخشی زوج‌درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر سازگاری و امید زوج‌های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس(Ocpd) - صفحه:1-11

  tick  ارزیابی ابعاد فضاهای هوایی فوقانی در افراد با کلاس های اسکلتال و الگوهای رشد عمودی متفاوت در دانشکده دندانپزشکی اهواز سال 1397 - صفحه:41-47

  tick  ارزیابی ویژگیهای روانسنجی آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم درکودکان کم‌توان ذهنی هفت تا 10 سال شهر تهران - صفحه:81-93

  tick  بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال Huvec - صفحه:71-79

  tick  بررسی سطح سلنیوم خون در بیماران همودیالیزی شهرکرد - صفحه:49-58

  tick  بررسی میزان همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اهواز طی سالهای 1395 الی 1396 - صفحه:59-69

  tick  تاثیر شش هفته تمرین هوازی برکاهش درد نوروپاتی محیطی و پیش گیری از بیان گیرنده Notch1 و مسیر سیگنالیJak/Stat درشاخه خلفی نخاع موش های نر صحرایی دیابتی - صفحه:95-107

  tick  تفاوت های توانایی تئوری ذهن پایه در کودکان پیش دبستانی دارای لکنت - صفحه:31-39

  tick  مقایسه اثر دهانشویه جفتکس(Jaftex )با پرسیکا بر میزان Ph بزاق و ظرفیت بافری بزاق در دانشجویان و مراجعین کلینیک دندانپزشکی بیمارستان سینا اهواز - صفحه:13-21

  tick  مقایسه تاثیر دو روش جراحی هموروئیدکتومی با استاپلر و هموروئیدکتومی با روش مرسوم بر پیامدهای بالینی بیماران - صفحه:23-29
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved