>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1401 - دوره: - شماره:54


  tick  اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی - صفحه:187-202

  tick  بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی منظرهای فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری سیستم ارزیابی متوازن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:85-108

  tick  بررسی و رتبه بندی عوامل عمده موثر بر درماندگی مالی شرکت‌های هواپیمایی در ایران با استفاده از چارچوب فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی - صفحه:51-68

  tick  تاثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری - صفحه:39-50

  tick  تاثیر فرهنگ سازمانی بر خوانایی گزارش‌های مالی - صفحه:69-84

  tick  تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی - صفحه:165-186

  tick  تاثیرمولفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته - صفحه:147-164

  tick  تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای - صفحه:21-38

  tick  رویکرد هوش مصنوعی در تبیین مقایسه‌ای تاثیر معیار‌های نظام راهبری و نسبت های مالی بر سود اقتصادی و سود حسابداری - صفحه:129-146

  tick  شناسایی و تبیین ویژگی های حرفه ای گرایی حسابداران مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی - صفحه:109-128

  tick  عدم قطعیت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:5-20
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved