>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه فضاهای پیراشهری   
سال:1400 - دوره:3 - شماره:1


  tick  تاثیرات پیوندهای روستا شهری با تاکید بر تحولات اقتصادی در نواحی پیراشهری سنندج - صفحه:131-144

  tick  تحلیل اثربخشی راهبردهای برنامه پنجم توسعه اجتماعی اقتصادی کشور بر توسعه نواحی روستایی پیرامون کلانشهرکرج مورد: شهرستان نظرآباد - صفحه:113-130

  tick  تحلیل زیست‌پذیری اقتصادی در روستاهای پیراشهری ملکان - صفحه:79-96

  tick  تحلیل گفتمان شهر مدرن؛ تولد کالبد شهر مدرن و بازنمایی زاغه نشینی - صفحه:37-58

  tick  تحلیلی بر وضعیت حریم و چالش‌های آن در نواحی پیراشهری تهران - صفحه:97-112

  tick  خزش شهر مراغه و تغییرات کاربری اراضی پیراشهر - صفحه:1-18

  tick  طراحی محیطی و تاثیر آن در پیشگیری جرم در فضاهای پیراشهری کلانشهر کرج مورد: هشتگرد - صفحه:145-158

  tick  عوامل موثر بر رشد سکونتگاه های پیراشهری بیرجند - صفحه:59-78

  tick  عوامل موثر بر رشد مهاجرت معکوس در سکونتگاه‌های پیراشهری نجف‌آباد - صفحه:183-198

  tick  نقش ظرفیت نهادی در توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری بجنورد - صفحه:19-36

  tick  واکاوی کیفیت محیط زندگی در روستاهای پیراشهری بخش مرکزی خانقین عراق - صفحه:159-182

  tick  واکاوی نظام تحولات و چالش ها در فضاهای پیراکلانشهری مورد: کلانشهر مشهد - صفحه:199-221
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved