>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه فضاهای پیراشهری   
سال:1398 - دوره:1 - شماره:1


  tick  اثرات ساخت آزاد راه تهران- شمال بر سکونتگاه های پیرامونی مورد: روستای سنگان (باغدره) در بخش کن- سلقان - صفحه:129-138

  tick  تحلیل تطبیقی نابرابری های فضای شهری و پیراشهری مورد: شهر میاندوآب - صفحه:111-128

  tick  تحلیل جمعیت پذیری و روند تحولات اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیراشهری در شهرستان ارومیه - صفحه:139-150

  tick  تحلیل علل پایابی کانون های اسکان غیررسمی در پیرامون کلانشهر شیراز - صفحه:43-56

  tick  تحلیل مدیریت زباله در فضاهای پیراشهری یاسوج - صفحه:57-66

  tick  تحلیل مکانی - فضایی جرم خیزی در عرصه های پیراشهری مورد: اسلامشهر - صفحه:9-18

  tick  ترسیب کربن و توسعه روستاهای پیرامونی مورد: بخش سنخواستِ شهرستان جاجرم - صفحه:83-94

  tick  دانش بومی در چنبره تحولات روستاهای پیراشهری مورد: روستاهای کرند و فرور در شمال شهر گرمسار - صفحه:67-82

  tick  راهبردهای توسعه منطقه ای با تاکید بر تقویت ارتباطات فضاهای پیراشهری مورد: شهرستان رشت - صفحه:29-42

  tick  شهرهای کوچک و توسعه پایدار سکونتگاه های پیرامونی مورد: شهرخوسف - صفحه:19-28

  tick  فضاهای پیراشهری و جمعیت پذیری حوضه آبریز ارومیه - صفحه:1-8

  tick  موانع شکل گیری پیوندهای روستایی-شهری در کلانشهر تهران مورد: بخش مرکزی شهرستان شهریار - صفحه:95-110
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved