>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش سلامت   
سال:1397 - دوره:4 - شماره:2


  tick  اثربخشی طرح واره درمانی هیجانی بر مقبولیت اجتماعی و رفتار قلدری در نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب - صفحه:88-95

  tick  بررسی ارتباط تحمل درد و رنج بیماران با کیفیت هتلینگ و سازه های بیمارستانی (مطالعه موردی در مجتمع بیمارستانی امیر اعلم) - صفحه:72-80

  tick  تاثیر بلندمدت فلاکت اقتصادی بر امید به زندگی در ایران - صفحه:104-111

  tick  تبیین عوامل موثر بر تصویر برند بیمارستان با نقش واسط ارزش ویژه برند در بازاریابی خدمات سلامت؛ مطالعه موردی بیمارستان سلمان فارسی بوشهر - صفحه:63-71

  tick  تعیین ارزش تشخیصی و کارائی شاخص اسپیرومتری Fev3/Fev6 در تشخیص زودرس موارد بیماری انسداد مزمن ریه - صفحه:81-87

  tick  مقایسه اضطراب هستی و معنای زندگی در بیماران دچار آسم و بیماران دچار دیابت - صفحه:120-128

  tick  مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی بین افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی با افراد سالم - صفحه:96-103

  tick  نقش سیاست برچسب گذاری چراغ راهنمایی مواد غذایی در انتخاب های غذایی سالم؛ یک مطالعه مروری - صفحه:112-119
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved