>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت کار و ارتقاء سلامت   
سال:1398 - دوره:3 - شماره:2


  tick  ارزیابی مقایسه ای حمل دستی بار با استفاده از دو روش Kim و معادله Niosh در کارگران صنایع کوچک شهرستان کبودراهنگ در سال 1397 - صفحه:146-155

  tick  ارزیابی و مدیریت ریسک خطرات Hse واحد کلرزنی نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده Bow- Tie و Hazopاز روش های Hazop و Bow- Tie - صفحه:134-145

  tick  بررسی رابطه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیت با اشتیاق شغلی در کارکنان دانشگاه ملایر - صفحه:178-187

  tick  بررسی میزان مواجهه با صدای محیط کار و ارتباط آن با استرس شغلی و اختلال خواب در میان کارگران یکی از پروژه‌های عمرانی کشور - صفحه:123-133

  tick  شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی اپراتور کابین حفار در یکی از دکل‌های حفاری خشکی با استفاده از تکنیک Sherpa - صفحه:156-168

  tick  شناسایی و ارزیابی خطرات اتاق های عمل بیمارستان شهید بهشتی کاشان با استفاده از تکنیک Jsa و ارتباط آن با کنترل های اولویت بندی شده مهندسی و مدیریتی در سال 1396 - صفحه:169-177

  tick  مدل سازی فاکتورهای فردی و اجتماعی منجر به حوادث شغلی در میان کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان با استفاده از نرم افزار Smartpls3 - صفحه:97-112

  tick  مقایسه حوادث شغلی در میان کارکنان دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1396 - صفحه:122-113
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved