>
Fa   |   Ar   |   En
   هیدروفیزیک   
سال:1400 - دوره:7 - شماره:2


  tick  آنالیز مشخصات ارتعاشی پیزوکامپوزیت بر پایه Pmn-Pt - صفحه:145-152

  tick  ارزیابی نرخ انتقال رسوب کرانه‌راستا در بندر امام خمینی (ره) با استفاده از سه نمونه الگوریتم‌ فراابتکاری - صفحه:39-49

  tick  استفاده از ترکیبات Perovskite/Cigs برای طراحی سلول خورشیدی دوپیوندی با بازدهی بالا به منظور کاربرد در تجهیزات دریایی - صفحه:133-143

  tick  استفاده از داده‌های دمای سطحی آب دریای عمان جهت شناسایی آب زیرسطحی خلیج فارس - صفحه:79-93

  tick  بررسی اثرپذیری کانال صوتی سطحی شمال اقیانوس هند از شار گرمایی محسوس در زمان وقوع مونسون تابستانی - صفحه:51-66

  tick  بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بر راندمان حذف Cod از منابع آب در سیستم تصفیه اربال - صفحه:17-25

  tick  بررسی تجربی بازتاب موج از دیوارهای دریایی شیبدار - صفحه:27-37

  tick  بهینه سازی پارامترهای مدل تک دیودی سلول فتوولتائیک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان جهت استفاده در بویه های شناور - صفحه:95-108

  tick  تاثیر جدیدترین داده های بازتحلیل مدل Ecmwf بر تغییرات دمای سطحی آب دریای خزر - صفحه:67-78

  tick  تحلیل تجربی بررسی اثرات تغییر بارگذاری و موقعیت مرکز ثقل بر رفتار دینامیکی شناور تندروی تک بدنه در آب آرام - صفحه:171-182

  tick  تخمینی از جریان های سطحی تنگه هرمز با استفاده از مدل Gmdh - صفحه:1-16

  tick  جستاری بر توسعه و کاربردهای فناوری های کوانتومی - صفحه:153-169

  tick  طراحی هیدروفون حساسیت بالا با بهره‌گیری از لایه نازک پیزوالکتریک بر روی ترانزیستور ماسفت - صفحه:109-117

  tick  طراحی و شبیه سازی قیچی جراحی التراسونیک - صفحه:119-131
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved