>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت روان کودک   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:4


  tick  تاثیر آموزش تاب آوری بر سبک‌های مقابله ای و خوش بینی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست - صفحه:46-58

  tick  تاثیر آموزش خودگویی های مثبت در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ابتدایی مبتلا به نارساخوانی - صفحه:24-33

  tick  تاثیر آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مشکلات رفتاری کودکان - صفحه:34-45

  tick  تاثیر آموزش مدیریت والدین در کاهش رفتار امتناع از مدرسه رفتن دانش آموزان دبستانی - صفحه:71-80

  tick  تاثیرآموزش مدیریت تنیدگی بر رضایت زناشویی و تنیدگی والدینی مادران دارای کودک مبتلا به مشکلات رفتاری - صفحه:3-13

  tick  درک تجارب معلمان مدارس با نیازهای ویژه از آموزش فراگیر: یک مطالعه پدیدارشناسی - صفحه:193-204

  tick  رابطه بین ویژگی‌های ترکیب بدن و توجه پایدار در کودکان - صفحه:130-139

  tick  فراتحلیل اثربخشی مداخلات روانشناختی و شیوه های مراقبتی بر افزایش رفتار دلبستگی مادر - جنین و مادر - نوزاد - صفحه:104-116

  tick  مدل پردازی رابطه ویژگی‌های جمعیت شناختی معلم با انگیزش درونی دانش‌آموزان با میانجی گری راهبردهای شناختی و فراشناختی - صفحه:180-192

  tick  معادلات ساختاری روابط بین اختلال یادگیری، هوش هیجانی و افسردگی در دانش‌آموزان ابتدایی - صفحه:59-70

  tick  مقایسه سلامت روانی، هراس اجتماعی و آشفتگی روانی کودکان تحت سرپرستی بهزیستی و کودکان تحت سرپرستی خانواده - صفحه:140-151

  tick  مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه و نقش آن در نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی - صفحه:14-23

  tick  مقایسه تنیدگی والدگری، سبک های والدگری، و حل مسئله اجتماعی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم، نارسایی توجه/فزون کنشی و بهنجار - صفحه:165-179

  tick  مقایسه ویژگی‌های عناصر ترسیمی آزمون آدمک در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با کودکان بهنجار - صفحه:117-129

  tick  نسخه گزارش والدین مقیاس سلامت روان‌شناختی کودکان: مطالعه مقدماتی ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی - صفحه:152-164

  tick  نقش صفات شخصیتی والدین در تحول اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی - صفحه:93-103

  tick  پیش‌بینی تنیدگی تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی با واسطه‌گری سبک‌های مقابله ای - صفحه:81-92
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved