>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت اجتماعی   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:3


  tick  اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر تنظیم هیجان و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر - صفحه:238-249

  tick  بررسی اثربخشی ورزش بر فرسودگی شغلی ، سلامت عمومی و امید به زندگی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جهرم - صفحه:160-169

  tick  رابطه سطوح تاب آوری، بهزیستی روان‌شناختی و رضایت زناشویی در زوجین نابارور تحت درمان لقاح خارج رحمی - صفحه:166-178

  tick  عوامل موثر بر سلامت اجتماعی زنان: یک مطالعه مروری در مجلات فارسی - صفحه:190-200

  tick  مدل مفهومی امنیت غذا و تغذیه در ایران - صفحه:228-237

  tick  مقایسه استرس و خودمراقبتی در دختران مبتلا و غیر مبتلا به دیسمنوره اولیه دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ساری سال 1394 - صفحه:201-206

  tick  مقایسه دانش آموزان با و بدون اختلال بیش فعالی در مهارت های حرکتی ریز و درشت و نیمرخ حسی - صفحه:250-259

  tick  ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان در استان های مرکزی و همدان - صفحه:220-227

  tick  نقش انسانیت زدایی در بروز همسرآزاری از دیدگاه زنان قربانی خشونت خانگی: یک مطالعه کیفی - صفحه:179-189

  tick  پیش‌بینی پرخاشگری نوجوانان بزهکار براساس راهبردهای حل مسئله و مهارت‌های ارتباطی - صفحه:209-219
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved