>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش و سلامت جامعه   
سال:1394 - دوره:2 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید-پروسید بر ارتقای رفتارهای ایمن ترافیکی دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر تبریز در سال 1393 - صفحه:48-56

  tick  بررسی همبستگی حمایت اجتماعی و رفتارهای خود مراقبتی پیشگیری از پای دیابتی در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی - صفحه:34-40

  tick  بررسی وضعیت انجام تست پاپ اسمیر و عوامل موثر بر آن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم - صفحه:25-33

  tick  بهبود و تداوم رفتار ورزشی و شاخص های تن سنجی در زنان تهرانی: کاربردی از نظریه رفتار برنامه ریزی شده - صفحه:13-24

  tick  تاثیر آموزش نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی - صفحه:41-47

  tick  تبعیت از درمان دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی نوع دو - صفحه:3-12

  tick  جایگاه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در برنامه های توسعه پنج ساله ایران - صفحه:1-2

  tick  میزان استرس زندگی دانشجویی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1394 - صفحه:57-64
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved