>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش و توسعه جنگل   
سال:1400 - دوره:7 - شماره:2


  tick  اثر مدیریت بر لاش‎‌‎ریزه، اندوخته کربن خاک و برخی از ویژگی‌های خاک توده‌های گلابی ‌وحشی ‏ (‏Pyrus Syriaca And P. Globra‏) (بررسی موردی: جنگل ده‌کهنه سپیدان، استان فارس)‏ - صفحه:313-325

  tick  ارزیابی برداشت چوب و دام بر تخریب جنگل با مدل بهینه تخریب - صفحه:199-211

  tick  ارزیابی تخریب روسازی در محل قوس‌های جاده جنگلی درجه دو (بررسی موردی: حوزه آبخیز 11 شاندرمن)‏ - صفحه:249-261

  tick  ارزیابی کمی پویایی کربن و نیتروژن خاک تحت جنگلکاری‌های بلندمازو و توسکا ییلاقی - صفحه:235-248

  tick  بررسی ذخیره کربن خاک در پارک جنگلی لویزان تهران - صفحه:327-342

  tick  بررسی ویژگی های فیزیکی خاک 11 سال پس از ساخت جوی-پشته بر روی مسیرهای چوبکشی - صفحه:169-182

  tick  تاثیر اجرای طرح صیانت بر ویژگی‌های کمی و کیفی توده بالغ، زادآوری و گسترش موخور در جنگل‌های شهرستان ثلاث‌باباجانی، استان کرمانشاه - صفحه:183-197

  tick  تاثیر خصوصیات خاک در خشکیدگی درختان بلوط (‏Quercus Brantii Lindi.‎‏) و بررسی پاسخ‌های ‏‏اکوفیزیولوژیک این گونه به درجات مختلف خشکیدگی (پژوهش موردی: منطقه‌ دادآباد در استان لرستان)‏ - صفحه:263-278

  tick  تاثیر سن توده دست‌کاشت توسکا ییلاقی بر ترسیب کربن خاک - صفحه:279-291

  tick  تاثیر نوع دام و شدت چرا بر ترکیب و تنوع پوشش گیاهی در جنگل‌های آرمرده شهرستان بانه - صفحه:213-234

  tick  شناسایی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت پایدار ‏عرصه‌های جنگلی استان گلستان - صفحه:293-311
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved