>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در دین و سلامت   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:1


  tick  اثر تعدیل‌کننده‌ی دین‌داری بر رابطه‌ی تعداد فرزند و اضطراب مادران تک‌فرزند و مادران دارای دو فرزند و بیشتر - صفحه:7-18

  tick  بررسی اثر شنیداری و دیداری آیات قرآن کریم بر اندازه‌ی شدت درد درمرحله‌ی فعال زایمان در زنان نخست‌زای بستری - صفحه:112-122

  tick  بررسی تاثیر دوره‌ی کوتاه‌مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی‌شدن من در نمونه‌ی غیربالینی - صفحه:47-63

  tick  بررسی رابطه‌ی معنویت با عوارض و مرگ‌و‌میر بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه‌کننده به بیمارستان شریعتی تحت جراحی بای‌پس کرونر - صفحه:76-86

  tick  بهداشت روح، ضرورت و اهمیت آن - صفحه:123-135

  tick  تاثیر آوای قرآن کریم بر بهداشت، سلامت روان و عملکرد فیزیولوژیک: مرور نظام‌مند - صفحه:136-147

  tick  حد مجاز مصرف الکل برای سلامت انسان چقدر است؟ - صفحه:1-6

  tick  مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر مذهب بر نشانگان افسردگی زنان متاهل مراجعه‌کننده به مراکز فرهنگی شهر بابل - صفحه:64-75

  tick  نقش میانجی عزّت نفس سازمانی در رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر خاش - صفحه:101-111

  tick  نقش واسطه‌یی تحمل پریشانی در رابطه‌ی بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:87-100

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی عزّت نفس معنوی با رویکرد اسلامی - صفحه:29-46

  tick  پیش بینی بخشودگی بین‌فردی بر اساس مولفه‌های هوش معنوی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه‌ی دوم شهر تبریز - صفحه:19-28
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved