>
Fa   |   Ar   |   En
   گردشگری و توسعه   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:1


  tick  ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی در استان قم با رویکرد توسعه گردشگری پزشکی با ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تودیم - صفحه:20-40

  tick  اولویت بندی معیارهای مدیریت عملکرد سازمانی برای صنعت هتل داری براساس رویکرد تلفیقی دلفی فازی و برنامه ریزی ترجیحی فازی لگاریتمی (مورد مطالعه: هتل های چهار ستاره استان یزد) - صفحه:41-60

  tick  بررسی عوامل اثرگذار بر انگیزه گردشگران رویداد در انتخاب مقصد گردشگری و اثر آن بر وفاداری گردشگران (مورد مطالعه: جشنواره گل و گلاب قمصر و نیاسر) - صفحه:135-155

  tick  بررسی مهارت‌های همدلی قومی فرهنگی کارکنان هتل‌ها با مشتریان(مورد مطالعه: گروه هتل‌های پارسیان) - صفحه:179-194

  tick  بررسی و تحلیل نقش و اثر توسعه گردشگری بر توزیع درآمد در استان های ایران - صفحه:84-100

  tick  تاثیر تصویربرند، قیمت، اعتماد و ارزش ادراک شده بر تمایل به رزرو اینترنتی هتل ها (مورد مطالعه: هتل های شهر اصفهان) - صفحه:61-83

  tick  تحلیل اثر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژه برند گردشگری سلامت - صفحه:1-19

  tick  تحلیل و ارزیابی آثار بالقوه زیست محیطی اجرای طرح گردشگری در بخش صفائیه شهرستان خوی - صفحه:118-134

  tick  شناسایی پیش ران های موثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر کرمان با رویکرد آینده پژوهی - صفحه:156-178

  tick  پهنه بندی اقلیم - گردشگری در راستای توسعۀ گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: شهرهای استان کرمان) - صفحه:101-117
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved