>
Fa   |   Ar   |   En
   گردشگری و توسعه   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اثر شاخص های فرهنگی بر جریان توریسم کشورهای خاورمیانه با استفاده از رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته سیستمی - صفحه:1-17

  tick  ارائه ی مدل ارزش ویژه برند مشتری محور در مقصد گردشگری سرعین - صفحه:116-138

  tick  ارزیابی روابط درونی بین توانمندسازهای گردشگری پزشکی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (Ism) - صفحه:18-38

  tick  ارزیابی عوامل جذب گردشگران درمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) - صفحه:39-57

  tick  برنامه‌ریزی توسعه گردشگری کشاورزی جامعه‌محور با استفاده از چارچوب مشارکتیSoar (مورد مطالعه: روستای دیزج شاهرود) - صفحه:139-153

  tick  تاثیر برندسازی داخلی بر عملکرد برند در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل‌های بین‌المللی لاله و پارسیان استقلال در شهر تهران) - صفحه:80-99

  tick  تحلیل نقش خدمات و زیرساختهای گردشگری بر وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ) - صفحه:154-176

  tick  تحلیل نقش عوامل رانشی و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مقدس قم - صفحه:58-79

  tick  عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مردم محلی (مورد مطالعه: دهستان سردابه شهرستان اردبیل) - صفحه:177-198

  tick  مطالعه وضعیت سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با شکل‌گیری شبکه در کسب‌و‌کارهای گردشگری (مورد مطالعه: آژانس‌های گردشگری شهر تهران) - صفحه:100-115
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved