>
Fa   |   Ar   |   En
   رشد فناوری   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:42


  tick  ارایه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه‌گیری ظرفیت جذب، مطالعه موردی: نانو فناوری ایران - صفحه:57-69

  tick  ارتقا کارایی و دانش سازمانی در خطوط مونتاژ با استفاده از شبیه‏سازی گسسته پیشامد - صفحه:70-76

  tick  ارزیابی میزان موفقیت فرایند انتقال فناوری و بهبود اجرای آن با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد، مطالعه موردی شرکت صمام - صفحه:13-20

  tick  تاثیر دوسوتوانی نوآوری بر دانش صادراتی و عملکرد محصولات جدید در بازارهای صادراتی - صفحه:49-56

  tick  تحقیق و توسعه صنایع دارویی کشورهای در حال توسعه ، مورد مطالعه: کشور هند - صفحه:40-48

  tick  تعیین اولویت‌های اکتساب فناوری در یک سازمان صنعتی، مطالعه موردی شناورهای کلاس متوسط - صفحه:2-12

  tick  رایانش ابری از دید کسب و کار ارایه راهبردهای مناسب برای حذف یا کاهش ضعف‌ها و تهدیدات - صفحه:29-39

  tick  شناسایی و سنجش روابط بین متغیرهای موثر بر نوآوری در شرکت‌های صنعتی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی مطالعه موردی شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر - صفحه:21-28
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved