>
Fa   |   Ar   |   En
   فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان   
سال:1401 - دوره:10 - شماره:1


  tick  اثر تقابل نیتریت با شوری‌های مختلف روی برخی شاخص‌های خونی، ایمنی و استرس در بچه ماهی اوزون‌برون (Acipenser Stellatus) - صفحه:117-140

  tick  بررسی تاثیر مکمل غذایی پربیوتیک پودر قارچ صدفی (Pleurotus Ostreatus) بر بیان ژن‌های P450 و Hsp70 بافت کبد ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis Niloticus) در مواجهه با سم کلرپیریفوس - صفحه:1-20

  tick  بررسی میزان انتقال فلزات سنگین سرب، روی و کادمیم از مولدین لاک‌پشت منقار عقابی (Eretmochelys Imbricata) به نوزادان تفریخ شده در جزیره ام‌الگرم - صفحه:71-89

  tick  بررسی پتانسیل واکسن بودن پروتئین Vcec علیه باکتری بیماری‌زای آبزی Vibrio Cholerae و طراحی واکسن پپتیدی زیرواحدی بر اساس توالی آمینواسیدی این پروتئین با روش‌های تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک - صفحه:141-171

  tick  تاثیر حلال‌ بر خواص آنتی‌اکسیدانی جلبک‌های قرمز Gracilaria Textorri، Gracilaria Arcuata و Leveillea Jungermannioides - صفحه:37-53

  tick  تاثیر نانوذرات اکسیدهای فلزی بر ساختار دیواره سلولی ریزجلبک Nannochloropsis Oculata - صفحه:55-69

  tick  تاثیر هورمون اوالین بر برخی از شاخصهای خون‌شناسی، بیوشیمیایی، هورمونی و اسپرمشناختی مولدین نر ماهی کپور (Cyprinus Carpio) در دریای خزر - صفحه:91-116

  tick  تعیین رسیدگی تخمک فیل‌ماهی (Huso Huso) در شرایط برون‌تنی - صفحه:21-35
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved