>
Fa   |   Ar   |   En
   فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:1


  tick  اثر سه روش تجویز باکترین دوگانه استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس بر ایمنی اختصاصی و بیان ژن‌های Il-6 و Igm در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان - صفحه:123-146

  tick  اثرات آب مغناطیده توسط شدت‌های مختلف میدان مغناطیسی ایستا بر سطح پروتئین و سلول‌های خونی تاس‌ماهی استرلیاد (Acipenser Ruthenus) - صفحه:147-164

  tick  بررسی الگو‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی در دو باکتری دارای پتانسیل پروبیوتیکی،Lactococcus Lactis Subsp. Cremoris Nabrii64 و Lactococcus Lactis Subsp. Cremoris Nabrii66 جدا شده از روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:1-18

  tick  بررسی تاثیر سطوح مختلف باکتری Lactobacillus Casei بر وضعیت دفاع آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان پس از مصرف سرب در جیره غذایی - صفحه:37-68

  tick  تاثیر محافظت‌کنندگی مکمل‌های تغذیه‌ای ویتامین E و نانوسلنیوم بر کارایی رشد و شاخص‌‌های خون‌شناسی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) در مواجهه با غلظت زیر کشنده آمونیاک - صفحه:95-122

  tick  تولید پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط سیانوباکتری Spirulina Sp. در تنش غلظت نمک‌های معدنی - صفحه:165-187

  tick  شناسایی سویه هوازی اجباری Aeribacillus Pallidus Gh1 جدا شده از چشمه آب گرم قینرجه در استان اردبیل - صفحه:19-36

  tick  فلوروتانن استخراج شده از ماکروجلبک‌های قهوه‌ای به عنوان یک منبع جدید آنتی‌اکسیدانی - صفحه:69-94
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved