>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش محیط زیست و توسعه پایدار   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:2


  tick  امکان‌سنجی توسعه مفهوم جرائم بین‌المللی به جرائم محیط‌زیستی با تاکید بر اصل توسعه پایدار - صفحه:133-146

  tick  بررسی عوامل موثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در اماکن ورزشی - صفحه:83-96

  tick  تاثیر برنامه آموزش سواد محیط‌زیستی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده بر دانش، نگرش و رفتار محیط‌زیستی دانش آموزان دوره متوسطه - صفحه:9-22

  tick  تحلیل موانع کشاورزان در استفاده از شیوه‌های مبارزه بیولوژیک در شهرستان طارم (مطالعه موردی: زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس گوجه‌فرنگی) - صفحه:157-171

  tick  تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری و ارتباط آن با کیفیت زندگی ساکنین جهت دستیابی به محلات پایدار (مطالعه موردی: محلات شهر تهران) - صفحه:97-114

  tick  تربیت محیط‌زیستی و جایگاه آن در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران - صفحه:115-132

  tick  شناسایی ابعاد و مولفه‌های آموزش مداوم جامعه پزشکی مبتنی بر یادگیری ترکیبی با رویکرد توسعه پایدار - صفحه:63-82

  tick  شناسایی دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در زمینه عوامل موثر بر الزام‏های آموزشی توسعه کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) - صفحه:43-62

  tick  کاهش اثرات نامطلوب اقلیمی از طریق تعمیم آشیانه سازی پرندگان و معماری مرغ تنور ساز قرمز به معماری الگوریتمیک (رویکرد اقلیم گرا) - صفحه:147-156

  tick  نیازهای آموزش محیط‌زیست دانشجویان کارشناسی رشته‌های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع - صفحه:23-42
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved