>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش محیط زیست و توسعه پایدار   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:3


  tick  ارائه مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی جهت انتخاب روش آموزش محیط‌زیست در مدارس فنی و حرفه‌ای - صفحه:53-73

  tick  ارزیابی وضعیت سواد کشاورزی پایدار کارشناسان کشاورزی: مطالعه موردی استان‌های تهران و البرز - صفحه:23-37

  tick  تاثیر نگرانی محیط‌زیستی بر خرید محصولات محیط‌زیستی با نقش میانجی استراتژی‌های یادگیری - صفحه:115-129

  tick  شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء انگیزه در افشاگری اطلاعات محیط‌زیستی - صفحه:9-21

  tick  مطالعه کارایی عملکرد هواده‌های عمقی به عنوان جایگزین هواده‌های سطحی در فرآیند لاگون هوادهی، گامی در راستای آموزش نیروی انسانی در صنعت آب و فاضلاب - صفحه:101-114

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانشجویان در راستای توسعه پایدار - صفحه:75-86

  tick  موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی جهت آموزش کشاورزان در مناطق روستایی (مطالعه‏‌ای در حوزه سد قشلاق استان کردستان) - صفحه:87-99

  tick  گردشگری و آموزش عالی ایران: تعامل یا تقابل - صفحه:39-52
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved