>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:2


  tick  ارتباط بین سبک تفکر و خودکارآمدی مدیران ورزشی ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان تهران - صفحه:247-263

  tick  بررسی ارتباط بین حمایت سازمانی درک شده با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان - صفحه:189-199

  tick  تاثیر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی - صفحه:147-162

  tick  تاثیر تغییر مربیان بر عملکرد باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران - صفحه:277-289

  tick  تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح - صفحه:201-217

  tick  تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بی‌تعهدی اخلاقی در ورزش - صفحه:221-231

  tick  رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیات های ورزشی استان مرکزی - صفحه:265-276

  tick  رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی - صفحه:233-245

  tick  شناسایی موانع ارتباطات بین فردی در تیم‌های ورزشی بر اساس روش دلفی - صفحه:163-177

  tick  مقایسه وضع موجود و مطلوب فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان رشته علوم ورزشی (مورد مطالعه: استان گلستان) - صفحه:179-188
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved