>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:2


  tick  ارائه مدل پارادایمی رفتار استراتژیک مدیران ورزشی ایران - صفحه:351-366

  tick  ارائه چارچوبی برای تحلیل راهبردی مشارکت ذی‌نفعان در توسعه صنعت ورزش کشور - صفحه:331-349

  tick  از شناسایی استعداد تا بازی در رقابتهای تیم ملی و لیگهای حرفه ای: مورد مطالعه فوتبال آلمان - صفحه:287-312

  tick  الگوسازی فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی بر مبنای نظام‌های کاری عملکرد بالا: نقش میانجی توانمندسازی شغلی - صفحه:265-285

  tick  بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی - صفحه:313-329

  tick  تاثیر تفکر استراتژیک بر بهره‌وری کارمندان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور با نقش میانجی چابکی سازمانی - صفحه:225-244

  tick  شناسایی عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران - صفحه:245-263

  tick  شناسایی قابلیت‌های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران و طراحی مدل - صفحه:387-403

  tick  طراحی الگوی شایستگی‌های محوری اعضای هیات علمی در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش - صفحه:367-385

  tick  نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و اینرسی دانش در کنش های کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی - صفحه:421-438

  tick  نقش برندسازی کارفرما بر عملکرد فردی و سازمانی نیروی انسانی در فدراسیون‌های منتخب ورزشی - صفحه:405-420

  tick  نقش مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان مشتری‌مداری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان - صفحه:207-223
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved