>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:1


  tick  اثر سرمایه فکری بر نوآوری و چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای - صفحه:61-79

  tick  اثرگذاری شایعه، حمایت و تبعیض سازمانی بر بی‌تفاوتی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش - صفحه:119-136

  tick  ارائه چارچوب شناسایی شایستگی‌های مدیران ورزشی بر اساس مدل‌ تصمیم‌گیری چندشاخصه - صفحه:1-17

  tick  بررسی رابطه‌ بین مولفه‌های سکوت و بی‌تفاوتی سازمانی با اهمال‌کاری سازمانی معلمان تربیت‌بدنی - صفحه:137-150

  tick  تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار - صفحه:169-183

  tick  تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به‌کارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور (نظریه زمینه‌ای) - صفحه:185-205

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان و بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال ایران با استفاده از روش بازخورد 360 درجه و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی - صفحه:19-44

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشی - صفحه:81-97

  tick  طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تاکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی - صفحه:207-224

  tick  طراحی نقشه راهبردی پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن - صفحه:99-118

  tick  نظریه سقف شیشه‌ای در حوزه ورزش بانوان: مقایسه تطبیقی و ارائه یک مدل کمی - صفحه:45-59

  tick  نقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تاثیر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی - صفحه:151-167
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved