>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت زیست بوم گیاهان   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:11


  tick  اثر وسعت روشنه‌های تاج پوشش بر جوانه‌زنی بذر گونه‌های پیشگام پلت ( Acer Velutinum Boiss.) و خرمندی (Diospyros Lotus L.) - صفحه:205-216

  tick  استفاده از ضریب محافظه‌کاری گونه‌های گیاهی به عنوان مکمل مطالعات فلورستیک برای اولین بار در ایران - صفحه:145-161

  tick  الگوهای غنا و تنوع گونه‌ای گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی منطقه حفاظت شده شاسکوه، خراسان جنوبی - صفحه:217-231

  tick  بررسی اثرات هجوم ملخ‌ها بر تخریب مراتع از دیدگاه بهره‌برداران دامدار کشاورز شمال استان گلستان - صفحه:89-101

  tick  بررسی تاثیر شدت‌های چرایی مختلف دام بر برخی شاخص‌های کمی و کیفی گیاهی (مطالعه موردی: مرتع چقاکدو در استان کرمانشاه) - صفحه:177-190

  tick  بررسی میزان تغییرات برخی مواد موثره عصاره اندامهای گیاه هندوانه ابوجهل Citrullus Colocynthis L.Schrab در دو رویشگاه استان سیستان و بلوچستان - صفحه:49-63

  tick  بررسی میزان توانایی ترسیب کربن پوشش درختی و خاک حاشیه بزرگراه در زیست بوم جنگلی زاگرس (مطالعه موردی: بزرگراه خرم آباد - اندیمشک) - صفحه:115-129

  tick  بررسی نقش باکتری های باسیلوس مگاتریوم و باسیلوس سابتیلیس در افزایش گیاه پالایی گونه های Agropyron Cristatum و Achillea Millefolium در خاک های آلوده به مواد نفتی (مطالعه موردی: خاک‌های اطراف پالایشگاه تهران) - صفحه:131-144

  tick  تاثیر تنش خشکی روی ریخت‌شناسی نهال سنجدتلخ (Elaeagnus Rhamnoides (L.) A. Nelson) - صفحه:191-204

  tick  تاثیرجاده‌سازی جنگل بر تنوع گونه‌های درختی، مشخصه های کمی درختان و ماکروفون خاک (مطالعه موردی: جنگل قالی کوه لرستان) - صفحه:163-176

  tick  رج بندی پوشش گیاهی منطقه امن گلستانک (استان مازندران) بر اساس متغیر های ارتفاع و جهت شیب به روش آنالیز تطبیق متعارفی - صفحه:65-87

  tick  فلور منطقه حفاظت شده بدر و پریشان شهرستان قروه، استان کردستان - صفحه:1-15

  tick  مدل‌سازی آشیان اقلیمی گونه بلوط ایرانی (Quercus Brantii) با استفاده از مدل تحلیل ممیزی انعطاف‌پذیر در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:35-48

  tick  مقایسه منحنی پاسخ گونه Bromus Tomentellus و گونه Achillea Millefolium نسبت به گرادیان‌های محیطی با استفاده از مدل جمعی تعمیم‌یافته - صفحه:17-34
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved