>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش و فناوری هوافضا   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:3


  tick  بررسی حساسیت پارامترهای المان جاذب پوگو بر فرکانس طبیعی سامانه پیشران مایع - صفحه:59-68

  tick  بررسی خمش غیرخطی صفحات کامپوزیتی توسط روش بدون‌المان با استفاده از توابع پایه‌ای لژاندر - صفحه:93-102

  tick  بررسی عددی سه بعدی خنک کاری بازیابی در موتور موشک سوخت مایع - صفحه:47-57

  tick  بهبود عملکرد و توزیع دمای خروجی محفظه احتراق یک موتور توربوجت در شرایط پروازی مختلف با ارتقای کمپرسور - صفحه:69-81

  tick  شبیه‌سازی عددی جریان فراصوت همراه با انتقال جرم (مکش و تزریق جریان) روی سطح جسم - صفحه:117-127

  tick  طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه‌ریزی بهره دینامیکی - صفحه:31-45

  tick  مطالعه اجزای محدود مود شکست و تاثیر پارامترهای موثر بر استحکام اتصالات سازه ساندویچی به‌کاررفته در ماهواره - صفحه:103-115

  tick  مطالعه‌ی رفتار الکترو‌ترمو‌مکانیکی پوسته‌های پیزوالکتریک با استفاده از تحلیل هم‌هندسه - صفحه:83-91

  tick  مقایسه چارچوب‌های بهینه‌سازی چندموضوعی در طراحی حامل‌ فضایی - صفحه:7-18

  tick  هدایت صریح بازگشت به جو با طراحی مسیر بهینه مقید - صفحه:19-29
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved