>
Fa   |   Ar   |   En
   انرژی های تجدیدپذیر و نو   
سال:1401 - دوره:9 - شماره:1


  tick  ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توربین بادی به روش مدل‌سازی بلوک‌دیاگرام - صفحه:1-7

  tick  بررسی تاثیر تغییر کاربری زمین برای تولید بیوانرژی با توجّه به هزینة ارزش افزوده و کیفیّت آب در شرایط تصادفی - صفحه:21-28

  tick  بررسی تاثیر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی در ایران - صفحه:61-68

  tick  بررسی تاثیر مولفه‌های طراحی نورگیر زیرسقفی (Clerestory Window) جهت ارتقاء روشنایی نور روز در ساختمان‌های سقف شیب‌دار در اقلیم معتدل و مرطوب - صفحه:94-101

  tick  بررسی تاثیر پیش آمدگی و جهت گیری ساختمان بر خودسایه اندازی بنا در اقلیم گرم و مرطوب (نمونه موردی: ساختمان های چهارطبقه جزیره کیش) - صفحه:49-60

  tick  بررسی تغییرات عوامل تاثیرگذار تولید توان در فصول مختلف در نیروگاه‌های فتوولتائیک - صفحه:79-86

  tick  بررسی عددی بروز نشتی جریان در یک پیل سوختی اکسید جامد تمام متخلخل صفحه‌ای یکسو با سوخت هیدروژن - صفحه:69-78

  tick  بررسی کاربرد نماهای دوپوسته جهت بهره‌گیری از باد شهر منجیل درتهویه ساختمان‌ها - صفحه:110-118

  tick  بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم‌های تهویه مطبوع، یخچال و فریزر ساختمان با استفاده از انرژی زمین - صفحه:40-48

  tick  ریزشبکه، بهترین بستر برای بهره‌وری اقتصادی و زیست‌محیطی از تولیدات تجدیدپذیر: اجزا، مفاهیم، چالش‌ها و فرصت‌ها - صفحه:8-20

  tick  مدل‌سازی و تحلیل ترمودینامیکی تولید همزمان برق و حرارت مبتنی بر پیل سوختی اکسید جامد در بخش ساختمان - صفحه:102-109

  tick  مطالعه تجربی اثر استفاده از ماسه بر عملکرد آب شیرین کن خورشیدی - صفحه:87-93

  tick  نگاهی نو به کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در صنایع کشاورزی - صفحه:29-39
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved