>
Fa   |   Ar   |   En
   حقوق اداری   
سال:1400 - دوره:9 - شماره:28


  tick  ارائه مدل اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در صنعت نفت - صفحه:163-188

  tick  اعاده به وضع سابق پس از نقض آراء محکومیت قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری - صفحه:213-230

  tick  اعطای مهلت کافی به افراد در تصمیم‌گیری‌های اداری در پرتو حقوق فرانسه - صفحه:75-94

  tick  بررسی اثر حکمرانی بازارگرایانه بر همگانی بودن خدمات عمومی - صفحه:115-134

  tick  تحلیل جُرم‎شناختی فساد ادراک‎شده در سازمان‌های دولتی استان کردستان - صفحه:53-74

  tick  تفسیر قضایی قانون اساسی در پرتو اصول حاکم بر حقوق اداری با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری - صفحه:35-52

  tick  جایگاه مدیریت محله محور در حقوق اداری ایران - صفحه:189-212

  tick  سازوکار تامین مالیات مطلوب در پرتو سیاست‌های اقتصادی - صفحه:95-114

  tick  کیفیت خدمات دفاتر الکترونیک قضایی و اعتماد شهروندان - صفحه:135-162

  tick  ماهیت‌حقوقی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران - صفحه:231-253

  tick  همگرایی حدنگار (کاداستر) و ثبت املاک در حقوق ایران و فرانسه - صفحه:9-34
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved