>
Fa   |   Ar   |   En
   حقوق اداری   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:21


  tick  آسیب شناسی تحولِ صلاحیت در دعاویِ مسئولیت مدنیِ دولت در ایران - صفحه:227-255

  tick  ارزیابی ادغام نهادهای حمایتی از منظر حقوق موضوعه:سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره) - صفحه:9-32

  tick  اعتراض وجدانی ماموران عمومی در نظام‌ حقوقی ایتالیا - صفحه:115-138

  tick  بررسی تطبیقی فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه - صفحه:139-165

  tick  بررسی توانایی نظام پاسخ‌گویی دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده‌کنندگان (با رویکرد صیانت از حقوق مردم) - صفحه:167-198

  tick  بررسی موارد توقف رسیدگی و اجرای مجازات درتخلفات اداری - صفحه:285-308

  tick  بررسی نظریه «اساسی سازی» حقوق اداری در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:257-283

  tick  حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی خصوصی‌سازی خدمات و کالاهای عمومی - صفحه:57-80

  tick  رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان و کارگزاران در نظام حقوقی ایران - صفحه:83-113

  tick  نقد رویه قضایی محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری - صفحه:33-55

  tick  چالش‌های نظارت مالی بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (مطالعه موردی بنیاد شهید و امور ایثارگران) - صفحه:199-226
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved