>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه فضای شهری   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:2


  tick  ارزیابی سرانه و دسترسی پارک ‌ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد اکولوژیکی (مورد نمونه: پارک‌های محله‌ای کلان‌شهر تبریز) - صفحه:19-33

  tick  بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (نمونه موردی: شهر ایذه) - صفحه:87-105

  tick  بررسی تاثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعه موردی: شهر شاندیز) - صفحه:141-159

  tick  بررسی عوامل و زمینه‌های موجود برای افزایش مشارکت مردمی در فرآیند احیای بافت فرسوده منطقه 14 شهرداری تهران - صفحه:127-139

  tick  تحلیل قابلیت ‌ها و جایگاه شهر تهران ازنظر تحقق مفهوم شهر خلاق در مقایسه با سایر شهرهای دنیا - صفحه:69-85

  tick  تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در کلان‌شهرها با تاکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی (مطالعۀ موردی: مناطق سه و نُه شهر مشهد) - صفحه:1-18

  tick  سنجش ظرفیت زیست ‌پذیری محله‌ های شهری در کلان ‌شهر تهران (موارد مطالعاتی: محله‌ های هرندی، تختی و کوثر) - صفحه:53-68

  tick  شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعۀ شهری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر کرج) - صفحه:35-52

  tick  کاربرد تکنیک‌ های دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی با هدف شبیه‌سازی توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر مهاباد) - صفحه:161-175

  tick  مکان‌یابی مراکز اسکان و امداد از منظر مدیریت بحران با ترکیب تکنیک Topsis و روش Ahpgis در شهر سبزوار - صفحه:107-126
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved