>
Fa   |   Ar   |   En
   صوت و ارتعاش   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:12


  tick  انتقال انرژی بی‌سیم با تکیه بر استفاده از امواج فراصوتی - صفحه:3-14

  tick  بررسی مقایسه‌ای کارایی روش‌هایی بر پایه تکنیک‌های هوش مصنوعی در تشخیص عیوب سیستم‌های مکانیکی - صفحه:41-56

  tick  بهره گیری از تکنیک های پردازش سیگنال آرایه‌ای به منظور بهبود الگوریتم فراصوت لیزری - صفحه:81-92

  tick  تحلیل ارتعاشی مدل سازی فوم نشستگاه صندلی به کمک روش اجزای محدود - صفحه:93-104

  tick  تشخیص عیب یاتاقان های غلتشی با استفاده از سیگنال های ارتعاشی بر اساس تحلیل طیف تکین و شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:121-133

  tick  رفع منشاء فرایندی ارتعاشات پمپ‌های آب گرم فرایند فولاد احیاء با استفاده از تکنیک آنالیز ارتعاشات - صفحه:31-39

  tick  روش های تخمین سفتی درگیری در چرخ دنده‌های ساده - صفحه:67-79

  tick  کاربردهای امواج فراصوت در صنایع غذایی و نقش آن دربهبود کیفیت فرآورده های سوخاری - صفحه:105-119

  tick  مقایسه روش فراصوت با دیگر روش های نوین در استخراج عصاره گیاهان دارویی - صفحه:15-30

  tick  نواک و ارتباط آن با فواصل موسیقایی - صفحه:57-65
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved