>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Research Development In Nursing And Midwifery   
سال:1393 - دوره:11 - شماره:2


  tick  اثر طب فشاری بر طول مدت زایمان زنان نخست زا - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی حمایت اطلاعاتی خانواده محور بر رضایتمندی خانواده بیماران تحت عمل جراحی قلب باز - صفحه:38-44

  tick  ارتباط ابعاد کیفیت زندگی با خودکارآمدی و برخی عوامل مرتبط در بیماران دیابتی نوع 2 - صفحه:45-52

  tick  استرس آسیب‌زای ثانویه در پرستاران: نقش سبک های مقابله ای هیجان‌مدار و مساله‌مدار - صفحه:86-94

  tick  تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت پرستاران برپیامدهای ناشی از احیای قلبی- ریوی - صفحه:22-30

  tick  تاثیر کاربرد سرمای موضعی بر روی وقوع کبودی و درد محل تزریق زیرجلدی انوکساپارین سدیم - صفحه:15-21

  tick  تحلیل عوامل موثر بر بهبود اثربخشی رهبری مدیران در دانشکده های پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی - صفحه:68-76

  tick  رابطه تطابق ادراکات پرستاران با رفتار شهروندی- سازمانی در بیمارستان های شیراز - صفحه:60-67

  tick  رابطه سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی با اضطراب مرگ در پرستاران - صفحه:53-59

  tick  مقایسه اثر رایحه درمانی اسانس اسطوخودوس و مفنامیک اسید برشدت درد قاعدگی: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:8-14

  tick  مقایسه روش سخنرانی و بحث گروهی بر ارتقای آگاهی تغذیه ای زنان باردار گرگان - صفحه:31-37

  tick  موانع آموزش بالینی و ارایه راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش از دیدگاه دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - صفحه:95-101

  tick  نقش عوامل زمینه ای در کیفیت عملکرد خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهرستان خرم آباد - صفحه:77-85
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved