>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری تجربی   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اثرعوامل آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌های دوپامین بر ترشح بزاق در موش صحرایی - صفحه:27-37

  tick  بررسی اثر نانو ذرات آهن بر تغییرات هیستوپاتولوژیک تخمدان در موش‌های تیمار شده با ایزونیازید - صفحه:39-48

  tick  بررسی تاثیر رویدادهای زمین‌شناسی خلیج فارس بر توزیع و پراکنش گکوی سنگلاخ بلانفورد (Pristurus Rupestris) با استفاده از ژن میتوکندریایی 12s - صفحه:153-161

  tick  بررسی فون، توزیع و حفاظت سوسماران استان البرز - صفحه:117-126

  tick  بررسی فونستیک نرم‌تنان رودخانه جاجرود استان تهران - صفحه:71-84

  tick  تاثیر جنستئین بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی و آنزیمی پلاسمای اسپرمی مولدین نر ماهی قرمز (Carassius Auratus Gibelio) - صفحه:105-116

  tick  تثبیت آنزیم اوره‌آز روی نانو بیوفیبریل‌های آمیلوئیدی حاصل از آلبومین سرم گاوی - صفحه:11-25

  tick  شناسایی گونه‌ای و بررسی اکولوژیکی خرچنگRhithropanopeus Harrrissi (Gould, 1841) (Crustacea: Decapoda) در سواحل دریای خزر - صفحه:61-70

  tick  مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس آویشن بر روی هپاتوتوکسیسیتی ناشی از نانو ذره آهن - صفحه:49-59

  tick  مطالعه فونستیکی راسته جوندگان (Order: Rodentia) منطقه مرند، شمال غربی ایران - صفحه:85-94

  tick  مطالعه مقدماتی زیست‌شناسی وزغ خراسانی Bufotes Oblongus (Nikolskii, 1896) در شرق ایران - صفحه:143-152

  tick  مناطق کلیدی جهت حفاظت از خرس قهوه‌ای (Ursus Arctos Linnaeus, 1758) ماده در البرز مرکزی - صفحه:127-141

  tick  واگرایی ریختی اشکول (Glis Glis Linnaeus, 1766) در امتداد جنگل‌های هیرکانی شمال ایران، شاهدی بر وجود خردپناهگاه در طی آخرین دوره یخبندان - صفحه:95-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved