>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های اطلاعاتی و جنایی   
سال:1397 - دوره:13 - شماره:4


  tick  آسیب‌شناسی نظارت الکترونیکی در مبارزه با قاچاق کالا - صفحه:53-72

  tick  آنالیز مو در تحقیقات موادمخدر و سم‌شناسی جنایی با استفاده از طیف‌سنجی جرمی - صفحه:193-212

  tick  احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شاغل در شهرداری ساری - صفحه:73-92

  tick  تاثیر آزمایشگاه‌های تحقیقات جنایی و تشخیص هویت در کشف علمی پرونده‌های قتل - صفحه:141-158

  tick  تحلیل جغرافیایی اثرات جرائم خشونت‌آمیز بر امنیت مناطق روستایی منطقۀ سیستان - صفحه:159-176

  tick  تشخیص و شناسایی مظنونین و محموله‌های قاچاق با استفاده از بالگرد بدون سرنشین - صفحه:93-110

  tick  جایگاه پیشگیری غیرکیفری از تامین مالی تروریسم در سیاست جنایی ایران - صفحه:9-32

  tick  رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و شکاف دیجیتالی در بین جوانان اصفهان و نجف‌آباد - صفحه:111-140

  tick  لزوم بهره‌مندی سیستم قضایی ایران از گرده‌شناسی جنایی در روند رسیدگی به جرائم - صفحه:177-192

  tick  واکاوی ترس از جرم در ساختار اجتماعی و عوامل موثر بر آن - صفحه:33-52
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved