>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی   
سال:1399 - دوره: - شماره:15


  tick  ارتباط حق‌ سکوت متهم با اصل نفی خوداتهامی و ضمانت‌اجرای آن در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات‌متحده - صفحه:7-30

  tick  بررسی تطبیقی نظارت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی کیفری ایران و دیوان کیفری بین‌المللی - صفحه:151-172

  tick  بررسی جرم‌شناختی عوامل داخلی موثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت - صفحه:205-226

  tick  بررسی پیش‌نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت - صفحه:227-254

  tick  تحلیل قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با تاکید بر حوزه آب و فاضلاب‬‬ - صفحه:279-292

  tick  تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مامور در حقوق بین‌الملل - صفحه:75-98

  tick  حق برخورداری متهم از وکیل در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد - صفحه:123-149

  tick  معاضدت قضایی متقابل درزمینۀ جرایم سایبری - صفحه:255-278

  tick  نقدی بر دادگاه‌های کیفری اختصاصی در ایران - صفحه:173-203

  tick  همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین‌المللی‬‬ - صفحه:31-52

  tick  پیشگیری از جرایم بانکی ازطریق ارتقای مسئولیت اجتماعی - صفحه:99-122

  tick  چالش‫های جرم‫ زدایی و راه‫های برون‫رفت از آن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ - صفحه:53-74
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved