>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و توسعه گردشگری   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:39


  tick  ارائه الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در استان فارس با استفاده از روش فراترکیب - صفحه:163-196

  tick  ارائه الگوی مدیریت اکوتوریسم شهری کوهستانی از دیدگاه گردشگران(مورد مطالعه: شهرستان مریوان) - صفحه:31-49

  tick  ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم گردشگری بیوم های کشور بر مبنای داده‌های سنجش از دور - صفحه:141-162

  tick  انگیزه های سفرهای داخلی در دوران شیوع کووید-19 - صفحه:223-245

  tick  بررسی تاثیرپذیری الگوی سفرهای داخلی خانوارهای ایرانی از تغییر در قدرت خرید خانوار - صفحه:247-273

  tick  تحلیل کیفی عوامل موثر بر توسعه گردشگری عشایری (مورد مطالعه عشایر شاهسون) - صفحه:7-29

  tick  تحلیل منظر پاتوق‌های شهری با روش گیندرُز (مطالعه‌ موردی: سبزراه پیاده‌ خسروآباد سنندج) - صفحه:113-139

  tick  تحلیلی بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه‌ی گردشگری تاریخی-فرهنگی در ایران (مطالعه موردی: شهر تبریز) - صفحه:197-222

  tick  ظرفیت های غرب استان مازندران برای توسعه پایدار گردشگری کشاورزی - صفحه:79-112

  tick  نقش حمل و نقل در ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادی مقاصد گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد) - صفحه:51-77
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved