>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد زبان و ادبیات خارجی   
سال:1401 - دوره:19 - شماره:28


  tick  اعتباریابی پرسش‌نامه انگیزه یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی - صفحه:127-147

  tick  بازتاب گفتمان های ایدئولوژیک و ضد ایدئولوژیک در رمان خم رودخانه اثر وی. اس. نایپال - صفحه:199-218

  tick  بحران‌های رشد شخصیّت در نمایشنامه‌ اتاق نوشته‌ هارولد پینتر - صفحه:55-75

  tick  تجلی دیوان حافظ بر اشعار لورکا - صفحه:13-34

  tick  تحلیل طیف در داستان: پسماندهای تاریخ در رمان های وی و اعلام قطعه 49 اثر تامس پینچن - صفحه:271-290

  tick  خوانش بوردیویی غذا و هویت فرهنگی - اجتماعی در رمان ختمی ارغوانی اثر چیماماندا انگزی آدیچی - صفحه:247-270

  tick  خوانشی«درون متنی» از ابر اطلس اثر دیوید میچل - صفحه:219-246

  tick  روایت تروریستی رسانه های جمعی پس از حملات یازدهم سپتامبر: خوانشی بودریاری از رمان «مرد درحال سقوط» اثر دان دلیلو - صفحه:149-167

  tick  شکسپیر و قرآن: تراژدی مذهبی هملت و تحول نفس در انسان رنسانس - صفحه:103-126

  tick  مشارکت اجتماعی در رمان در عصر نشانه - سرمایه داری: بررسی آثار دیوید فاستر والاس - صفحه:77-101

  tick  مقایسۀ ترجمه‌های فارسیِ کتاب تصویری «درخت بخشنده»: از منظر برهم‌کنش عناصر غیرکلامی - صفحه:169-197

  tick  نقش مطالعات رده شناختی در آموزش زبان: پژوهشی بر پایه تحلیل خطا در ساخت بند موصولی - صفحه:35-54
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved