>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد زبان و ادبیات خارجی   
سال:1399 - دوره:17 - شماره:25


  tick  از انزوا تا ادغام: نقش دیگری در بازیابی هویت سوژه ی اقلیت قومی در امضاء جمع کن اثر زیدی اسمیت - صفحه:45-73

  tick  بازخوانی مدرنیستی و پسامدرنیستی اسطوره‌های دگردیسی‌های اوید در رمان جهان آخر - صفحه:93-115

  tick  بررسی مقابله ای بند های موصولی در زبان روسی و فارسی - صفحه:165-185

  tick  بهره گیری از راهکار های رویکرد ادبی به منظورارتقاء سطح مهارت های نوشتاری دانشجویان رشته زبان آلمانی - صفحه:15-43

  tick  تاریخچه ترجمه‌های رباعی‌های خیام به زبان آلمانی وبررسی معادل‌های صوری -زیبایی شناختی در ترجمه ادبی بر اساس مثال‌هایی از این ترجمه‌های - صفحه:293-322

  tick  تکلیف بله، اماچه نوع تکلیفی می تواند بیشترین میزان پیشرفت و انگیزه را ایجاد کند؟ - صفحه:211-237

  tick  خشونت و نژادگرایی در رمان‌های یک بخشش، بهشت، و خدا به بچه کمک کند از منظر اسلاوی ژیژک - صفحه:187-210

  tick  خوانش تعامل مارسل و سوان با دیگری و جهان با تکیه بر نظام های میل و سلیقه اریک لاندوفسکی - صفحه:239-260

  tick  سه گانه ذهن ورزی ، بعد انسانی تشکیلات سازمانی و تفکر خلاق در رمان بازمانده روز کازوئو ایشیگورو - صفحه:117-138

  tick  ناسازگاری شناختی و جهش عظیم شناختی در رمانِ شنبه اثر ایان مک ایوان : بازسازی ترومای یازده سپتامبر - صفحه:261-292

  tick  چالش انتقال فرم و محتوا در ترجمۀ ادبیات غنایی با استناد به ترجمۀ یک غزل حافظ از فریدریش روکرت - صفحه:75-92

  tick  چیدمان روایی-تصویری خاطرات جمعی و تاریخ بومیان آمریکا در داستانسرایی لزلی مارمون سیلکو - صفحه:140-163
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved