>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد زبان و ادبیات خارجی   
سال:1397 - دوره:15 - شماره:21


  tick  او برای نژادش می‌کوشد: مطالعۀ ایدئولوژی نژادی در رمان جین ایر از منظر تاریخ‌گرایی نوین - صفحه:79-102

  tick  ابهام در غارهای مارابار: خوانشی شرق‌شناسانه‌ از گذری به هند اثر ادوارد مورگان فورستر - صفحه:255-272

  tick  استعمار نوین آمریکا و دیگرستیزی: هویت دشمن دوست‌نما در رمان‌های دربِ پلکان اثر لری مور و زن بالای پلکان اثرکلر مسود - صفحه:33-56

  tick  بازنمایی روابط انسان‌ها و حیوانات در رمان‌های دیکنز: رویکردی انسان‌گرایانه‌ی لیبرال - صفحه:297-313

  tick  بررسی ترجمۀ کمیک‌ استریپ‌های تن‌تن با استفاده از نظریۀ معنی‌شناسی زاویۀ دید - صفحه:103-126

  tick  تاثیر ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهی بر یادگیری ساختار و واژگان زبان خارجه دانشجویان‌ - صفحه:153-178

  tick  تحلیل تطبیقی رمان های روبو و براهنی با محوریت قاعده نظریه در داستان و خلق ابررمان - صفحه:199-216

  tick  ترجمه ی عناصر فرهنگی و نقش آن در استقلال متن: مطالعه موردی ترجمه کتاب کاش کسی جایی منتظرم باشد - صفحه:217-236

  tick  تکنیک‌های ادبی و ضرب‌آهنگ‌های زندگی روزمره به مثابۀ کردار‌های تولید فضا در رمان صفر کی(2016) اثر دان دلیلو - صفحه:179-198

  tick  جایگاهِ شکسپیر در فلسفه ی لویناس - صفحه:57-96

  tick  سرود دلتنگی در اشعار نزار قبانی بر اساس نظریه زایش نوستالژی والتر موزر - صفحه:273-296

  tick  مرگ سیاست و تن سوژه ی دیاسپوریک: از آنتیگونه ی سوفوکلس تا آتش خانگیِ کامیلا شمسی - صفحه:127-152

  tick  مورفی راوی خلّاق: روایت به مثابه اختلاط ساختارشخصی خاطره و احتمالات دلوزی - صفحه:237-254

  tick  نوازه‌گری مترجم - صفحه:15-32
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved