>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و آمایش فضا   
سال:1386 - دوره:0 - شماره:ويژه نامه


  tick  اشکال مختلف مخروط‌افکنه‌‌ای در اطراف توده کوهستانی میشوداغ (شمال غرب ایران) با تاکید بر نقش فعالیتهای تکتونیکی کواترنر در ایجاد آنها - صفحه:257-292

  tick  امکان‌‌سنجی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم در استان کهگیلویه و بویراحمد - صفحه:153-181

  tick  بررسی فرایند دمکراسی‌سازی در بخشهای امنیتی: مطالعه موردی کشورهای غرب آفریقا - صفحه:1-28

  tick  تحلیل بحران آب دشت نیشابور - صفحه:215-238

  tick  تحلیل موقعیت رودباد در رابطه با سامانه‌‌‌های بارشی غرب کشور (استانهای ایلام و کرمانشاه) - صفحه:239-256

  tick  تعیین حساسیت بالقوه سطوح شیب‌دار در حوضه‌‌های کوهستانی، نسبت به وقوع زمین لغزشها، با استفاده از روش تعیین عامل ویژه مطالعه موردی: حوضه قرنقوچای واقع در دامنه شرقی کوهستان سهند (آذربایجان شرقی) - صفحه:29-55

  tick  دولت الکترونیکی و نقش آن در ساماندهی نظام تجاری شهر (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) - صفحه:57-100

  tick  شناسایی ویژگیهای سوانح محیطی منطقه شمال غرب ایران ( نمونه مطالعاتی: خطر توفانهای تندری در تبریز ) - صفحه:101-115

  tick  کارایی مطالعات سنجش از دور در مدل سازی مخازن هیدروکربوری گستره جنوب باختری ایران: مطالعه موردی از سازند آسماری - صفحه:183-214

  tick  منطق حل مساله علمی - صفحه:117-152
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved