>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و آمایش فضا   
سال:1396 - دوره:21 - شماره:1


  tick  ارزیابی قابلیت پیاده محوری در محدوده ایستگاه مترو تجریش با روش Qfd و Anp - صفحه:253-278

  tick  اصول الگوی برنامه‌ریزی توسعه خانه‌های دوم - صفحه:33-73

  tick  بررسی عوامل موثر در رویکرد اجرایی برنامه‌ریزی فضایی استان قم - صفحه:73-94

  tick  تبیین چالش‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین‌المللی در آمایش و توسعه اقتصادی عرصه‌های مکانی-فضایی (مورد: شهرستان لامرد) - صفحه:197-219

  tick  تحلیل شاخص‌های ذهنی موثر بر سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان سینا- شهرستان ورزقان) - صفحه:1-35

  tick  تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان مازندران) - صفحه:95-131

  tick  تحلیلی از ویژگی‌های مخاطره توفان های حاره‌ای موثر بر سواحل جنوبی ایران - صفحه:279-294

  tick  شناسایی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی منطقه درودزن: تلفیق مدل‌های برنامه‌ریزی راهبردی و شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:167-196

  tick  مدل سازی ساختاری تفسیریِ عوامل موثر بر زیست پذیری کلانشهر تهران - صفحه:1-31

  tick  مدل‌سازی اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری تعاملی Ahp وFuzzy Ahp باکلی (مطالعه موردی: حاشیه شهر اراک) - صفحه:133-165

  tick  نقش نظام حمل و نقل روستایی درتوسعه‌یافتگی اقتصادی نواحی روستایی (مطالعه موردی دهستان طاغنکوه شمالی) - صفحه:221-252
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved