>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت و بهداشت   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:5


  tick  ارتباط امنیت غذایی با نوع کربوهیدرات مصرفی در بیماران عروق کرونر قلب: یک مطالعه مورد- شاهدی - صفحه:510-520

  tick  اپیدمیولوژی فوت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان گلستان در سال‫های 94-1389 - صفحه:541-548

  tick  بررسی اثربخشی روان درمانی معنوی-مذهبی مبتنی بر آموزه‫ های اسلام بر کیفیت زندگی زنان نابارور‬‬‬‬‬‬‬‬‬ - صفحه:589-598

  tick  بررسی تاثیر آبیاری با پساب‌های صنعتی و آب چاه بر سطوح برخی فلزات سنگین در گیاه گندم (مطالعه موردی شهرک صنعتی البرز) - صفحه:484-495

  tick  بررسی رابطه بین مهارت‫ های مدیریت زمان با استرس ‫های شغلی و بی ‫تفاوتی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - صفحه:565-575

  tick  بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بهورزان خانه‫های بهداشت شهرستان‫های خلخال و کوثر در سال 1395 - صفحه:530-540

  tick  بررسی کارایی پرسولفات فعال شده با گاز ازن در تجزیه سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفانات (Sdbs) از محیط‌های آبی - صفحه:496-509

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر همبستگی فرآیندهای تغییر و موازنه تصمیم ‫گیری مصرف صبحانه در دانش‫ آموزان - صفحه:521-529

  tick  مقایسه تاثیر آموزش به دو شیوه سنتی و مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام تمرینات کگل در زنان میانسال - صفحه:576-588

  tick  مقایسه واکنش پذیری به استرس، راهبردهای مقابله ای و سبک های زندگی در افراد مبتلا و غیرمبتلا به اختلال بی خوابی - صفحه:549-564
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved