>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش سرمایه گذاری   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:9


  tick  اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت‌های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا - صفحه:169-186

  tick  ارزیابی توان پیش بینی مدل تعدیل شده آلتمن - صفحه:83-100

  tick  اوراق اعتباری: امکان سنجی فقهی، اقتصادی و کاربردی جهت مشارکت سطح خرداقتصاد در بهبود ریسک اعتباری بانکها - صفحه:187-206

  tick  برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:133-156

  tick  بررسی تاثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:101-132

  tick  بررسی سودمندی تحلیل تکنیکی قیمت جهانی طلا (رویکردی بر شاخص‌های هدایت‌گر یا نوسانگرها) - صفحه:43-64

  tick  بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:223-247

  tick  تبیین عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه درمقایسه با مالی استاندارد - صفحه:207-222

  tick  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی - صفحه:65-82

  tick  مالکیت شرکتهای سرمایه گذاری و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - صفحه:157-168

  tick  مقایسه کارایی مدل های خانواده Garch در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:21-42

  tick  مومنتوم بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:1-16
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved