>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست فناوری   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:2


  tick  اثر دگرآسیبی عصاره برگ و بنه زعفران در مراحل مختلف رشد بر جوانه‌زنی علف هرز تاتوره - صفحه:233-239

  tick  ارزیابی تاثیر سطوح متفاوت نانوذرات نقره بر خصوصیات جوانه‌زنی ارقام مختلف گندم - صفحه:293-299

  tick  ارزیابی مقایسه‌ای تجزیه زیستی نفت خام با استفاده از میکروارگانیزم اسینتوباکتر کالکواستیکوس در شرایط حضور و عدم حضور نانوذرات مغناطیسی زیست‌عملگراشده - صفحه:309-315

  tick  ایجاد هندسه سه‌بعدی از سلول و اندامک‌های درون آن برای شبیه‌سازی‌های بیوالکترومغناطیس - صفحه:187-192

  tick  بازسازی و مدل‌سازی شبکه‌ متابولیک تلفیقی از سیانوباکتر برای افزایش تولید سوخت زیستی - صفحه:193-199

  tick  بررسی ژن‌های خانه‌دار در سویه واکسینال بوردتلا پرتوسیس با تکنیک تایپینگ توالی چندلوکوسی - صفحه:267-275

  tick  بهینه‌سازی تهیه نانوذرات Peg-Plga با استفاده از روش تبخیر حلال - صفحه:201-205

  tick  بهینه‌سازی فرآیند جذب سطحی کروم از محلول آبی با استفاده از نانوذرات پالادیوم بیوسنتزشده توسط میکروجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس - صفحه:171-177

  tick  بیان، تخلیص و تعیین خصوصیات دومین متصل‌شونده به Ip3 نوع 2 انسانی - صفحه:165-169

  tick  تاثیر دما و ماده احیاکننده بر نشاندارسازی مگنتوزوم‌ها با رنیوم-188 و توزیع زیستی نانوذرات مغناطیسی نشاندارشده - صفحه:179-185

  tick  تغییرات رسانایی بافت کبد در طول الکتروپوریشن بازگشت‌ناپذیر و محاسبه توزیع میدان الکتریکی - صفحه:227-232

  tick  عملکرد جلبک اسپیروژیر در جذب زیستی فلزات سنگین کروم، مس و روی از محیط‌های آبی - صفحه:241-246

  tick  فعالیت آنتی‌اکسیدانی و به‌دام‌اندازی رادیکال آزاد عصاره الکمیلا پرسیکا با روش‌های پرکولاسیون، پلی‌فنولیک و اولتراسونیک - صفحه:219-226

  tick  کارآیی روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز و نانوحسگر زیستی در شناسایی گیاه ترانس‌پلاستوم توتون - صفحه:213-218

  tick  محتوای پرولین، پروتئین کل و الگوی الکتروفورزی پروتئین در آفتابگردان در واکنش به بیماری قارچی اسکلروتینیا اسکلروتیوروم - صفحه:285-291

  tick  معرفی ژن Grap به‌عنوان ژن نامزد عامل آلزایمر با استفاده از تحلیل داده‌های ریزآرایه - صفحه:259-265

  tick  منفذسازی الکتریکی یاخته‌ها با استفاده از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی با رویکرد کاربرد در درمان سرطان (شیمی‌درمانی الکتریکی): مطالعه مروری - صفحه:247-258

  tick  همسانه‌سازی، تعیین توالی و بررسی بیوانفورماتیک ژن Cyp81q1 رقم ایرانی کنجد - صفحه:277-284

  tick  ویژگی‌های باکتری گرماپای مولد استیک‌اسید Acetobacter Sp. A10 - صفحه:207-212

  tick  گوگردزدایی زیستی از دی‌بنزوتیوفن توسط رودوکوکوس اریتروپولیس Igts8 در حضور نانوذرات مغناطیسی و نانولوله‌های کربنی سطح اصلاح‌شده با پلی‌اتیلن‌گلیکول - صفحه:301-308
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved