>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:4


  tick  ارزیابی کمی اثربخشی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و شناسایی عوامل تاثیر گذار آن با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای در صنعت ساخت و ساز - صفحه:45-57

  tick  ارزیابی مواجهه با دی متیل ایزوسیانات و بررسی ظرفیت‌های تنفسی در کارگران شاغل در یک صنعت فوم‌سازی - صفحه:58-66

  tick  اپلیکیشن‌های تلفن همراه، فرصتی برای ارتقا یادگیری در حیطه طب کار و بهداشت حرفه‌ای - صفحه:1-3

  tick  بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و وضعیت نامناسب بدن با میزان توانایی فردی در یک صنعت فلزی سنگین - صفحه:22-30

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک حوادث شغلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در سال های 1383 تا 1390 - صفحه:88-97

  tick  بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایت شغلی در بین امدادگران جمعیت هلال احمر استان تهران - صفحه:82-87

  tick  بررسی میزان بیومارکرهای استرس اکسیداتیو کارگران سرامیک‌سازی در مقایسه با یک گروه شاهد - صفحه:67-81

  tick  حوادث شغلی و غیبت از کار در میان کارکنان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران در سال 1392 - صفحه:4-13

  tick  طراحی سیستم فازی برای تشخیص بیماری‌های ریوی بر اساس تنفس‌سنجی - صفحه:14-21

  tick  مطالعه تطبیقی میزان سلامت روان گروه علوم پزشکی‌: فراتحلیل مطالعات کشوری در زمینه سلامت روان و اشتغال - صفحه:31-44
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved