>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:3


  tick  آنالیز حوادث فرآیندی ناشی از نشتی گاز هیدروژن سولفید از واحد لخته‌گیری یکی از پالایشگاه‌های پارس جنوبی با رویکرد تعیین حریم ایمن - صفحه:11-18

  tick  ارزیابی بار ذهنی کار در ماموریت‌های پیچیده پرسنل فوریت‌های اورژانس؛ شاخص Nasa-Tlx - صفحه:37-45

  tick  بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون‌های تیروییدی شاغلین در یک صنعت ریخته‌گری - صفحه:69-79

  tick  بررسی تاثیر رویدادهای زندگی بر کمردرد در کارکنان یک صنعت خودروسازی - صفحه:28-36

  tick  بررسی شرایط کاری موثر بر عملکرد اپراتور(Cpcs) و تعیین احتمال خطای کلی توسط تکنیک Creamفازی(یکی از مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز) - صفحه:46-56

  tick  بررسی وضعیت سلامت روان کارکنان در معرض میدان‌های مغناطیسی با فرکانس بی‌نهایت کم - صفحه:57-68

  tick  خودکارآمدی ایمنی و خودتنظیمی پیش‌بینی‌کنندگان حوادث شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی - صفحه:1-10

  tick  مدل‌یابی خودپنداره و استرس شغلی در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سمنان: نقش واسطه‌ای جهت‌گیری مذهبی - صفحه:19-27
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved