>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:1


  tick  ارتباط شناختی رنگ وسایل نقلیه با نوع تصادفات منجر به فوت و جرح رانندگان - صفحه:45-54

  tick  بررسی دوز موثر سالیانه پرتوکاران بخش آنژیوگرافی قلب (Cath Lab) بیمارستان افشار یزد و ارائه راهکارهای حفاظت پرتوی جهت مدیریت بهتر دوز دریافتی پرسنل - صفحه:34-44

  tick  بررسی سطح بهزیستی و ویژگی‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی پرستاران در محیط کار - صفحه:55-68

  tick  بومی سازی راهنمای بالینی تست Mwt - صفحه:87-97

  tick  تعیین مدل بهینه ارزیابی ریسک در پروژه‌های عمرانی مطالعه موردی پروژه احداث کارخانه فولاد - صفحه:24-33

  tick  شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های ایمنی در پروژه‌های ساختمانی با رویکرد ترکیبی Fmea و Topsis فازی - صفحه:13-23

  tick  شیوع اختلالات اسکلتی‌عضلانی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بخش اداری مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب با تکنیک Rosa با تکنیک Rosa - صفحه:1-12

  tick  مقایسه و بررسی تاثیر مواجهه تنفسی کارگران با آلاینده Btex بر شاخص‌های اسپیرومتری در دو سال متوالی در کارگران سکوهای بارگیری فرآورده‌های نفتی - صفحه:69-75
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved